Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

Thành lập công ty chứng khoán

Thành lập công ty chứng khoán, công ty Global V&V là một trong những công ty chuyên tư vấn và giúp khách hàng thành lập công ty chứng khoán.
Hỏi:
Tôi có một việc xin nhờ các anh chị và giải đáp giúp.
1. Hiện giờ có được phép thành lập công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài không?
2. Nếu không thì có được thành lập công ty liên doanh không? nếu được thì tỷ lệ góp vốn giữa trong nước và phía nước ngoài là bao nhiêu? (đối tác nước ngoài là một tổ chức tài chính).
Đáp:
Việc thành lập công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài được thực hiện theo lộ trình WTO mà Việt Nam đã ký kết. Mình có thể tóm tắt lại một chút theo danh mục chọn cho (positive list) như sau:
1. Cung cấp dịch vụ qua biên giới: công ty ck 100 % vốn nước ngoài, được thành lập ở nước ngoài được phép:
- Cung cấp và chuyển thông tin tài chính, các phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán;
- Tư vấn, trung gian và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến chứng khoán, bao gồm tư vấn và nghiên cứu đầu tư, danh mục đầu tư, tư vấn về mua lại công ty, lập chiến lược và cơ cấu lại công ty, ngoại trừ giao dịch cho tài khoản của mình hoặc tài khoản của khách hàng tại sở giao dịch chứng khoán, thị trường giao dịch trực tiếp OTC hay các thị trường khác những sản phẩm sau:
+ các công cụ phái sinh, bao gồm cả hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn;
+ các chứng khoán có thể chuyển nhượng;
+ các công cụ có thể chuyển nhượng khác và các tài sản tài chính, trừ vàng khối.
2. Tiêu dùng qua biên giới: Cư dân (residents) Việt Nam được phép tiêu dùng dịch vụ qua biên giới không hạn chế: nghĩa là dân VN có thể sử dụng dịch vụ của công ty chứng khoán nước ngoài, ở nước ngoài.
3. Hiện diện thương mại:
- Ngay khi gia nhập WTO, các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài được thành lập văn phòng đại diện và công ty liên doanh với đối tác Vietnam trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không vượt quá 49%;
- Sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho phép thành lập doanh nghiệp chứng khoán 100% vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp chứng khoán ở đây phải hiểu là công ty chứng khoán). Đối với các dịch vụ sau đây, sau 5 năm kể từ khi gia nhập, cho phép các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán nước ngoài thành lập chi nhánh:
+ quản lý tài sản như quản lý danh mục đầu tư, mọi hình thức quản lý đầu tư tập thể, quản lý quỹ hưu trí, các dịch vụ lưu ký và tín thác;
+ các dịch vụ thanh toán và thanh toán bù trừ chứng khoán, các công cụ phái sinh và các sản phẩm liên quan đến chứng khoán khác;
+ Cung cấp và chuyển thông tin tài chính, các phần mềm liên quan của các nhà cung cấp dịch vụ chứng khoán;
+ Tư vấn, trung gian và các dịch vụ phụ trợ liên quan đến chứng khoán, bao gồm tư vấn và nghiên cứu đầu tư, danh mục đầu tư, tư vấn về mua lại công ty, lập chiến lược và cơ cấu lại công ty.
Như vậy:
- bạn chưa được phép thành lập công ty chứng khoán 100% vốn nước ngoài tại VN;
- bạn có thể thành lập công ty liên doanh, vốn góp của bên nước ngoài tối đa là 49%.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét